Kultura słowa jest uważana za jeden z elementów kultury osobistej. Obecnie dla wielu ludzi kultura języka ogranicza się jedynie do niestosowanie wulgaryzmów i przekleństw. Jednak warto podkreślić, że aby poprawnie wypowiadać się, ważna jest też dbałość o poprawność językową i stylistyczną wypowiedzi. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć człowieka, którego kultura słowa jest nienaganna. Nawet językoznawcy i poloniści niejednokrotnie, chcąc być „bardziej na czasie” stosują młodzieżowe określenia w zastępstwie niektórych wyrazów.

Często powoduje to powstawanie błędów językowych. Kultura słowa jest bardzo przydatna w życiu codziennym. Niektórzy ludzie oceniają innych tylko na podstawie tego jak oni się wypowiadają. W ten sposób można zrazić do siebie ludzi. Równie często ludzie nagminnie popełniający błędy językowe są ignorowani, bądź traktowani z mniejszą sympatią, niż ci posługujący się piękną polszczyzną. Dlatego też warto dbać o kulturę języka, jakim się posługujemy, bo może się okazać, że tylko na podstawie naszej wypowiedzi jesteśmy oceniani.